Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

V

V

V

1.1

1.1

1.1

-

-

-

Sidst ændret

Sidst ændret

Sidst ændret

Mar 10, 2024

Mar 10, 2024

Mar 10, 2024

Disse betingelser (“Aftale”) indgås af og mellem DeepFeed ApS (“DeepFeed”) og den enhed eller person, der afgiver en ordre på eller får adgang til Tjenesterne (“Kunden”). Denne aftale består af nedenstående vilkår og betingelser og enhver ordreformular. "Ikrafttrædelsesdatoen" for denne aftale er den dato, der er den tidligste af (a) Kundens første adgang til Tjenesterne gennem enhver online levering, registrering eller ordreproces eller (b) ikrafttrædelsesdatoen for den første ordreformular. Denne aftale vil regulere kundens første køb på ikrafttrædelsesdatoen såvel som eventuelle fremtidige køb foretaget af kunden, der henviser til denne aftale. DeepFeed kan fra tid til anden ændre denne aftale som tilladt i afsnit 13.4 (Ændring).

Udtryk med stort bogstav skal have de betydninger, der er angivet i afsnit 1, eller i det afsnit, hvor de først anvendes.

1. Tjenestens Omfang

DeepFeed stiller en AI-baseret tjeneste til rådighed for brugerne, som muliggør generering af indhold til anvendelse på LinkedIn-profiler. Dette indhold er tiltænkt at facilitere kommunikation med netværk og understøtte brugernes organiske vækst på platformen.

2. Fraskrivelse af Ansvar

2.1 Indhold genereret af DeepFeed baseres på input fra brugeren samt eksterne datakilder. DeepFeed fraskriver sig ethvert ansvar for indholdets nøjagtighed, relevans, og pålidelighed.

2.2 Det påhviler brugeren at sikre, at brugen af genereret indhold overholder gældende lovgivning, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og LinkedIn's anvendelsespolitikker.

2.3 DeepFeed påtager sig intet ansvar for de virkninger, som anvendelsen af det genererede indhold måtte forårsage, inklusive men ikke begrænset til eventuelle retslige krav, tab eller skader.

3. Ejendomsret til Indhold

3.1 Brugeren opretholder ejendomsretten over indhold genereret via DeepFeed.

3.2 DeepFeed forbeholder sig retten til at indsamle og analysere anonymiserede data fra brug af DeepFeed til forbedring af tjenester og udvikling af nye funktioner.

4. Ændringer af Tjenesten

DeepFeed forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller indstille tjenester uden forudgående varsel. Brugeren anerkender, at DeepFeed ikke vil være ansvarlig for ændringer, suspension eller indstilling af tjenesten.

5. Begrænsning af Ansvar

I det maksimale omfang tilladt efter gældende lov, vil DeepFeed ikke være ansvarlig for nogen form for direkte, indirekte, særlige, tilfældige, eller konsekvente skader som følge af brug af Platformen.

6. Modifikationer af Vilkår og Betingelser

DeepFeed forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår efter eget skøn. Ændringer træder i kraft når de offentliggøres på Platformen, og brugerens fortsatte brug betragtes som accept heraf.

7. Lovvalg og Jurisdiktion

Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

Din fortsatte brug af DeepFeed bekræfter din forståelse, accept, og overholdelse af disse reviderede vilkår og betingelser.